SYSTEMY OCHRONY

Innym obszarem zastosowania specjalnych profili są tzw. „systemy ochrony”. Jest to związane z ochroną komponentów oraz rozwiązań systemowych, które są wykorzystywane głównie w przemyśle zbrojeniowym, w tym: w pojazdach opancerzonych, okrętach podwodnych oraz we fregatach.

Folder przemysłu militarnego